แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

SATA High Performance Grease

จารบีสำหรับปืนพ่นสีโดยเฉพาะ ปราศจาก
ซิลิโคนและกรด เพื่อการหล่อลื่นและคง
ประสิทธิภาพการทำงานของปืนพ่นสี ไม่มี
อันตรายต่อสีและผิวหนัง