อัตราความสิ้นเปลือง

สวัสดีครับ วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพการเปรีบเทียบอัตราความสิ้นเปลืองสีระหว่างปืนพ่นสีรุ่นเก่า ระบบ High Pressure( แรงดันสูง ) กับปืนพ่นสีรุ่นใหม่ระบบ HVLP และ RP ของ SATAjet 5000ครับ