แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

SATAjet 1000 A RP

ปืนพ่นสีระบบอัตโนมัติ ปรับแต่งฝอยสเปรย์ได้ง่าย ใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งกับที่ และใช้กับหุ่นยนต์พ่นสี

Operating instructions (PDF, 926.2 KB)

SATAjet 3000 A

ปืนพ่นสีระบบอัตโนมัติ ปรับแต่งฝอยสเปรย์ได้ง่าย ใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งกับที่ และใช้กับหุ่นยนต์พ่นสี

Brochure (PDF, 682.3 KB)