อัตราความสิ้นเปลือง

สวัสดีครับ วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นภาพการเปรีบเทียบอัตราความสิ้นเปลืองสีระหว่างปืนพ่นสีรุ่นเก่า ระบบ High Pressure( แรงดันสูง ) กับปืนพ่นสีรุ่นใหม่ระบบ HVLP และ RP ของ SATAjet 5000ครับ

สายลมมีผลกับการพ่นสีมากกว่าที่คุณคิด!

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลของสายลมที่เหมาะกับการพ่นสีกันนะครับ ซึ่งการเลือกใช้สายลมที่เหมาะสมนั้นมีผลต่อการพ่นสีเป็นอย่างมากครับ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปืนพ่นสีแล้ว ยังสามารถลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดจากการใช้สายลมที่ไม่เหมาะกับการพ่นสีด้วยครับ